Kor og korona

Hosle skolekor følger en hver tid gjeldene smittevernregler for barnekor og gjeldende regler for bruk av skolens lokaler. Etter å en lang periode uten fast øvingslokale har vi nå fått tilgang til musikkrommet på skolen fra mandag 24.08.20. I dag drives skolen med tiltak på gult nivå. Ved en endring til rødt eller grønt nivå vil korets aktivitet tilpasses fortløpende til dette. Det vil kunne bli aktuelt å benytte andre lokaler eller ha øvelse ute.

  • Barn som er syke eller har luftveissymptomer skal ikke komme på øvelse eller andre arrangementer.
  • Alle bruker håndsprit før og etter øvelsen (ordnes av koret).
  • Alle kontaktflater vaskes før og etter hver øvelse.
  • Barna står på fast, anvist plass gjennom hele øvelsen. Barn og unge på organisert musikkøvelse er unntatt fra 1-meters-kravet, men skal uansett holde avstand og ikke ta på hverandre.
  • Det føres oppmøteliste og det blir tatt bilde av oppstillingen. Dette blir ikke publisert og skal kun brukes i tilfelle smittesporing.
  • Koret deles inn i 4 mindre grupper på inntil 20 barn. 
  • For å kunne komme tilbake til SFO-basen etter øvelsen øver 2., 3. og 4. klasse trinnvis.

Les mer på ungikor.no