innmelding

Ønsker du å bli med i koret ?

Ta en tur innom musikkrommet og si til dirigenten at du vil prøve en time. Da håper vi du vil fortsette i Hosle skolekor.
Du behøver ikke bestemme deg med en gang, men hvis du kommer igjen og bestemmer deg for å begynne, må en av foreldrene dine benytte skjema under. Når du er innmeldt, vil du få tilsendt en giro for medlemsagift 2 ganger i året og du vil være medlem i koret til du sender en mail med beskjed om at du melder deg ut.

Velkommen!

 

 

 

 

Medlemskontingent

Koret er foreldredrevet selv om det er en aktivitet i SFO tiden. Det koster derfor kr1100,- per skole år å være medlem. Dette dekker utgifter til dirigent, assistent, pianist, arrangementer, samt uniform. Alle som er melder seg inn i koret vil få tilsendt en faktura som vi ber om at blir betalt innen fristen.

Kontingent betales inn til VIPPS til 18840

Utmelding
Ønsker du ikke å være med i koret lengre, så ber vi deg om å gi oss beskjed om dette. Send en mail til styret@hosleskolekor.no