innmelding

Ønsker du å bli med i koret ?

Vi ønsker alle barn fra 2. til 7. klasse som går på Hosle skole velkomne til å bli med i Hosle skolekor! Benytt skjema under for innmelding. 

Gi beskjed til SFO dersom barnet ditt begynner i koret, så vil de hjelpe til med å følge barnet til musikkrommet til riktig tid.

Barnet ditt kan gjerne prøve noen ganger før det meldes inn. Husk å gi beskjed til SFO. 

Vi øver hver mandag på musikkrommet i SFO-tiden.

Velkommen!

Innmeldingsskjema

 

 

 

 

Medlemskontingent

Koret er foreldredrevet selv om det er en aktivitet i SFO-tiden. Det koster kr. 1100,- per skoleår å være medlem. Dette dekker utgifter til dirigent, assistent, pianist, arrangementer, samt uniform. Alle som er melder seg inn i koret vil få tilsendt en faktura som vi ber om at blir betalt innen fristen.

Kontingent betales inn til VIPPS til 1884

Utmelding

Barnet er medlem i Hosle skolekor fra det meldes inn til det slutter i 7. klasse. Dersom barnet ditt ønsker å slutte før dette skal barnet meldes ut skriftlig. Send en e-post til styret@hosleskolekor.no.