Innmelding

Ønsker du å bli med?

Vi ønsker alle barn fra 2. til 7. klasse på Hosle skole velkommen til å bli med i Hosle skolekor! Benytt skjema under for innmelding. 

Gi beskjed til SFO dersom barnet ditt begynner i koret, så vil de hjelpe til med å følge barnet til musikkrommet til riktig tid.

Barnet kan gjerne prøve noen ganger før det meldes inn. Husk å gi beskjed til SFO. 

Vi øver hver mandag på musikkrommet i SFO-tiden

Velkommen!

Innmeldingsskjema

 

 

 

 

Medlemskontingent

Koret er foreldredrevet og det koster kr. 1100,- per skoleår å være medlem. Dette dekker blant annet utgifter til dirigent, arrangementer og korsamlinger og uniformer. 

Utmelding

Barnet er medlem i Hosle skolekor fra det meldes inn til det slutter i 7. klasse. Dersom barnet ditt ønsker å slutte før dette skal barnet meldes ut skriftlig. Send en e-post til styret@hosleskolekor.no.