DU SKAL FÅ DIN DAG I MORGEN

Lengter du til den gang livet ditt var lett å leve?
Den gang alle drømmer ble født
Føler du at drømmene ble borte i alt strevet?
Kjenner du deg sliten og trøtt?

Husk at hvis du vil nå til topp
Må du gå i motbakke opp

Du skal få din dag i morgen
Men din dag den må skapes av deg
Ja, du skal få din dag i morgen
For du bærer en vinner i deg

Noen tror at lykken er å vinne mange penger
Tror at livet det er et spill
Andre vet at lykken er å skape det en trenger
Og at alle kan få det til

At din vei blir til mens du går
At du høster det som du sår

Du skal få din dag i morgen
Men din dag den må skapes av deg
Du skal få din dag i morgen
For du bærer en vinner i deg

Du skal få din dag i morgen
Men din dag den må skapes av deg
Ja, du skal få din dag i morgen
For du bærer en vinner i deg

Kanskje sitter du og venter på
En prins som tar deg med på hesten
Men du må nok reise deg å gå, gjør det nå
Og forstå at du må, du må leve nå

Du skal få din dag i morgen
Men din dag den må skapes av deg
Du skal få din dag i morgen
For du bærer en vinner i deg

Du skal få (din dag i morgen)
Din dag i morgen
Ja, du skal få (din dag i morgen)
Din dag i morgen

Du skal få din dag i morgen
Men din dag den må skapes av deg
Ja, du skal få din dag i morgen
For du bærer en vinner i deg

For du bærer en vinner i deg