Dirigent og korstyre

Ida Cathrine Schønheyder
Dirigent

Ida Cathrine Schønheyder (f. 1986) er ansatt som dirigent for Hosle skolekor og har det kunstneriske ansvaret. Hun er utdannet fra Bårdar Akademiet i Oslo og har en rekke erfaring innen musikk, sang, dans, musikal og piano. Hun er selv utøvende artist og musiker og har bl.a medvirket i Melodi Grand Prix, diverse musikaler og konserter. Ida har også andre jobber blant annet som pianolærer og sangpedagog.

Korbarna og styret er svært fornøyde med jobben Ida gjør for oss og vi håper at samarbeidet varer mange år framover!

Korstyret

Hosle skolekor er foreldredrevet og styret består av foreldre/foresatte til barn som er medlemmer i Hosle skolekor. Styret står for alle arrangementer og alt det praktiske som organiseres rundt koret.

Ingjerd Kristiansen
Økonomi
Karethe Buchmann
Arrangement
Kristian Halle
Web/Spond
Kristine Ofstad Fougner
17. mai
Leiv Landmark
Arrangement
Marianne S. Sørlie
Medlemsregister
Ophélie Aussedat
Arrangement
Vibeke Fougner Aunan
Materialforvalter