Dirigent og korstyre

Ida Cathrine Schønheyder
Dirigent

Ida Cathrine Schønheyder (f. 1986) er ansatt som dirigent for Hosle skolekor og har det kunstneriske ansvaret. Hun er utdannet fra Bårdar Akademiet i Oslo og har en rekke erfaring innen musikk, sang, dans, musikal og piano. Hun er selv utøvende artist og musiker og har bl.a medvirket i Melodi Grand Prix, diverse musikaler og konserter. Ida har også andre jobber blant annet som pianolærer og sangpedagog.

Korbarna og styret er svært fornøyde med jobben Ida gjør for oss og vi håper at samarbeidet varer mange år framover!

Korstyret

Hosle skolekor er foreldredrevet og styret består av foreldre/foresatte til barn som er medlemmer i Hosle skolekor. Styret står for alle arrangementer og alt det praktiske som organiseres rundt koret.

Annette Kampen
Styreleder
EmailTelefon
Benedicte Coward Søia
Kasserer / økonomiansvarlig
Evy Storengen Nøstvold
17.-mai-komité-kontakt
Ophélie Aussedat
Konsertansvarlig
Vibeke Lambert Stenersen
Konsertansvarlig
Lene Holmen-Jensen
Materialforvalter
Synne Myklatun
Styremedlem
Marianne Åvik Bråten
Styremeldem
Pernille Tandberg
Styremedlem
Kristian Halle
Web-ansvarlig