om oss

Hosle skolekor ble startet i 1966 og består i dag av vel 60 sangglade barn i alderen 7 til 13 år. Skolekoret er for alle elever i 2. -7. klasse ved Hosle skole som har lyst til å ha det gøy med sang og musikk! Det spiller ingen rolle om du ikke har en klokkeklar stemme.

Koret synger på forskjellige arrangementer både på og utenfor skolen. Koret avholder en høst- og vårkonsert, synger ved flaggheising og før skoletoget 17. mai, når juletreet tennes første søndag i advent og på julaften i Østerås kirke. Skolekoret har vært med å synge på NRK TV og radio flere ganger samt vært med på sanginnspilling til både kinofilm og TV-produksjoner. Vi har de siste årene hatt oppdrag for Bekkestua senter, Eiksmarka senter og Bærum Rotary. I august 2020 deltok vi for første gang på Sandvika Byfest. På grunn av Covid-19 vil vi hele tiden tilpasse aktivitetene etter gjeldene smittevernregler. Vi ser for oss en høst med mye sangglede!

Koret øver på skolens musikkrom hver mandag, bortsett fra skolens ferier. Vi har tett dialog med skolen for å få til øvelser som holder seg innen for retningslinjene for smittevern. Vi vil derfor dele opp koret i mindre grupper i en periode. 2., 3. og 4. klasse øver hver for seg, da unngår vi at de bryter kohorten sin fra SFO og de kan komme tilbake til basen etter øvelsen.

Tidspunkt på øvelsene fra 26.06.20:
4. – 7. klasse kl. 14.15 – 14.55
3. klasse kl. 15.00 – 15.25
2. klasse kl. 15.30 – 15.55

innmelding

Ønsker du å bli med i koret ?

Vi ønsker alle barn fra 2. til 7. klasse som går på Hosle skole velkomne til å bli med i Hosle skolekor! Benytt skjema under for innmelding. 

Gi beskjed til SFO dersom barnet ditt begynner i koret, så vil de hjelpe til med å følge barnet til musikkrommet til riktig tid.

Barnet ditt kan gjerne prøve noen ganger før det meldes inn. Husk å gi beskjed til SFO. 

Vi øver hver mandag på musikkrommet i SFO-tiden.

Velkommen!

Innmeldingsskjema

 

 

 

 

Medlemskontingent

Koret er foreldredrevet selv om det er en aktivitet i SFO-tiden. Det koster kr. 1100,- per skoleår å være medlem. Dette dekker utgifter til dirigent, assistent, pianist, arrangementer, samt uniform. Alle som er melder seg inn i koret vil få tilsendt en faktura som vi ber om at blir betalt innen fristen.

Kontingent betales inn til VIPPS til 1884

Utmelding

Barnet er medlem i Hosle skolekor fra det meldes inn til det slutter i 7. klasse. Dersom barnet ditt ønsker å slutte før dette skal barnet meldes ut skriftlig. Send en e-post til styret@hosleskolekor.no.

Dirigent og korstyre

Ida Cathrine Schønheyer
Dirigent

Ida Cathrine Schønheyer (f. 1986) er ansatt som dirigent for Hosle skolekor. Hun er utdannet fra Bårdar Akademiet i Oslo og har en rekke erfaring innen musikk, sang, dans, musikal og piano. Hun er selv utøvende artist og musiker og har bl.a medvirket i Melodi Grand Prix, diverse musikaler og konserter.
Ida jobber i dag også som pedagog i dans, sang og piano ved Art musikalskole og leder flere andre kor og musikkgrupper.

Korbarna og styret er svært fornøyde med jobben Ida gjør for oss og vi håper at samarbeidet varer mange år framover!

Korstyret

Ida Thesen Møllergård
Styreleder
Annette Kampen
Styremedlem
Synne Myklatun
Styremedlem
Heidi Emanuelsen
Styremedlem
Karianne Spetaas Henriksen
Økonomiansvarlig