VELKOMMEN TIL HOSLE SKOLEKOR!

Hosle skolekor ble stiftet i 1966 og består i dag av 70 sangglade barn i alderen 7 til 13 år. Skolekoret er for alle elever i 2. -7. klasse ved Hosle skole som har lyst til å ha det gøy med sang og musikk! Vi har ikke tak på antall medlemmer, her er det pass til alle.

Hosle skolekor synger på forskjellige arrangementer både på og utenfor skolen. Koret avholder en høst- og vårkonsert, synger ved flaggheising og før skoletoget 17. mai, når juletreet tennes første søndag i advent og på julaften i Østerås kirke. Skolekoret har tidligere vært med å synge på NRK TV og radio samt vært med på sanginnspilling til både kinofilm og TV-produksjoner. Vi har de siste årene hatt oppdrag for Bekkestua senter, Eiksmarka senter og Bærum Rotary. I august 2023 deltok vi for 4. år på rad på Sandvika Byfest. Ta kontakt med styret@hosleskolekor.no dersom du ønsker å ta kontakt for oppdrag.

Koret øver på skolens musikkrom hver mandag i SFO-tiden, vi følger skoleruten. 

Tidspunkt for øvelsene skoleåret 2023/2024:
Maxikoret (4. – 7. klasse) kl. 14:45 – 15:30
Minikoret (2. – 3. klasse) kl. 15:30 – 16:00

Innmelding

Ønsker du å bli med?

Vi ønsker alle barn fra 2. til 7. klasse på Hosle skole velkommen til å bli med i Hosle skolekor! Benytt skjema under for innmelding.

Gi beskjed til SFO dersom barnet ditt begynner i koret, så vil de hjelpe til med å følge barnet til musikkrommet til riktig tid.

Barnet kan gjerne prøve noen ganger før det meldes inn. Husk å gi beskjed til SFO.

Vi øver hver mandag på musikkrommet i SFO-tiden

Velkommen!

Innmeldingsskjema


  Medlemskontingent

  Koret er foreldredrevet og det koster kr. 1250,- per skoleår å være medlem. Dette dekker blant annet utgifter til dirigent, arrangementer, korsamlinger og uniformer.

  Utmelding

  Barnet er medlem i Hosle skolekor fra det meldes inn til det slutter i 7. klasse. Dersom barnet ditt ønsker å slutte før dette skal barnet meldes ut skriftlig. Send en e-post til styret@hosleskolekor.no.

   

  Dirigent og korstyre

  Ida Cathrine Schønheyder
  Dirigent

  Ida Cathrine Schønheyder (f. 1986) er ansatt som dirigent for Hosle skolekor og har det kunstneriske ansvaret. Hun er utdannet fra Bårdar Akademiet i Oslo og har en rekke erfaring innen musikk, sang, dans, musikal og piano. Hun er selv utøvende artist og musiker og har bl.a medvirket i Melodi Grand Prix, diverse musikaler og konserter. Ida har også andre jobber blant annet som pianolærer og sangpedagog.

  Korbarna og styret er svært fornøyde med jobben Ida gjør for oss og vi håper at samarbeidet varer mange år framover!

  Korstyret

  Hosle skolekor er foreldredrevet og styret består av foreldre/foresatte til barn som er medlemmer i Hosle skolekor. Styret står for alle arrangementer og alt det praktiske som organiseres rundt koret.

  Ingjerd Kristiansen
  Økonomi
  Karethe Buchmann
  Arrangement
  Kristian Halle
  Web/Spond
  Kristine Ofstad Fougner
  17. mai
  Leiv Landmark
  Arrangement
  Marianne S. Sørlie
  Medlemsregister
  Ophélie Aussedat
  Arrangement
  Vibeke Fougner Aunan
  Materialforvalter